"Klasa z drewna" – zakończenie realizacji projektu

Z sukcesem zakończyliśmy realizację projektu „Klasa z drewna” finansowanego ze środków Funduszu Leśnego, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. I tak powstała Zielona klasa w dechę!, czyli wiata edukacyjna z nawierzchnią z kostki brukowej o powierzchni 35 m2, wyposażona w ławy i stoły dla min. 25 uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami oraz dwie tablice szkolne do pisania i skrzynię na pomoce dydaktyczne.
Wokół wiaty edukacyjnej zasadzono 8 sadzonek drzew (po jednej dla klasy) z gatunku rodzimych (4 Lipy drobnolistne odm. Green Globe, 2 Jarząby szwedzkie, 2 Klony czerwone odm. Red Sunset). Każda klasa została ambasadorem swojego drzewa. Przy każdym drzewie została umieszczona na drewnianym słupku tabliczka z nazwą drzewa, w tym w języku brajla, imieniem oraz opisem. Zamontowano również tablice z planszami edukacyjnymi i grami edukacyjnym, oraz tablice dydaktyczne i ścieżkę sensoryczną.
W ostatnich dniach października w wiacie edukacyjnej zostały przeprowadzone zajęcia z biologii w klasie VI, techniki w klasie V oraz 2 lekcje biblioteczne w klasach IV i V, podczas których uczniowie zdobyli wiedzę na temat gospodarki leśnej, drewna jako „super produktu”, sposobów zagospodarowania i wykorzystania zasobów leśnych.
Zielona Klasa w dechę! zwiększy atrakcyjność oferty edukacyjnej dla uczniów naszej szkoły oraz umożliwi obcowanie z naturą. Będzie służyć do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu wszystkich przedmiotów, a w szczególności z nauk przyrodniczych. Koszt wszystkich działań w ramach projektu to 100000,00 zł netto.
Jesteśmy dumni z naszego partnerstwa i gotowi wziąć pełną odpowiedzialność za długoterminowe korzyści, jakie przyniesie ta wiata edukacyjna naszej społeczności.

Iwona Jamro