3 pdf  Plan postępowań na udzielenie zamówień na rok 2022 w ramach programu "Dostępna Szkoła"