niemiecki projekt logo

Od września 2019r. Szkoła Podstawowa im. KEN w Zagórzanach uczestniczy w projekcie DEUTSCH PLUS. Jest on koordynowany przez Goethe-Institut w Warszawie i wspiera w działaniach na rzecz języka niemieckiego. Projekt patronatem objęła Ambasada Niemiec, a partnerami są: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego oraz ODN Słupsk. To ogromne wyróżnienie, ponieważ sieć szkół DEUTSCH PLUS zrzesza 200 szkół z całej Polski. Głównym celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec. Przewidziane są liczne aktywności i imprezy językowe dla uczniów i nauczycieli, między innymi możliwość udziału uczniów w ogólnopolskich konkursach i projektach, możliwość kontaktu z niemieckojęzyczną młodzieżą, zaproszenie do udziału w uznawanych na całym świecie egzaminach Instytutu Goethego.

Korzyści z udziału w projekcie:
DLA SZKOŁY
• członkostwo w prestiżowej sieci szkół w Polsce (wyróżnienie plakietką Deutsch Plus);
• współpraca z Goethe-Institut;
• patronat Ambasady Niemiec w Polsce;
• doradztwo w obszarze wsparcia nauczania języka niemieckiego;
• wizyty młodych ludzi z Niemiec w szkole, możliwość kontaktu z „żywym językiem”;
• poszerzenie wizerunku szkoły w lokalnych mediach (udział w projektach, obecność lokalnej prasy podczas organizowanych imprez);
• zaproszenie do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji dyrektorów w Warszawie.

DLA UCZNIÓW
• możliwość udziału w ogólnopolskim konkursie wraz z atrakcyjnymi nagrodami;
• udział w jednym z trzech oferowanych projektów ogólnopolskich na temat muzyka, gotowanie, czy ochrona środowiska;
• spotkania z młodymi ludźmi z Niemiec;
• udział w wymianie uczniowskiej online (e-twinning);
• udział w bezpłatnych lekcjach Skype.